Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Dragostea în spaniolă
Dragostea în spaniolă
Dragostea în spaniolă
Ebook203 pages2 hours

Dragostea în spaniolă

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Un volum inedit, în care au fost reunite cele mai frumoase povestiri de dragoste ale romancierilor spanioli emblematici pentru literatura spaniolă a secolului al XIX-lea, texte surprinzătoare și eclectice ale unor scriitori pe care credeați că îi cunoașteți. Veți descoperi un Pérez Galdós de o ironie mușcătoare, un „Clarín“ autor de proze tandre și tulburătoare, o încântătoare povestire fantastică scrisă de Juan Valera, prima nuvelă polițistă din literatura spaniolă, precum și alte mici bijuterii narative care pun într-o nouă lumină autori deja clasicizați.Cuprins:  • Vicente Blasco Ibáñez – Manechinul
  • Juan Valera – Pasărea verde
  • Emilia Pardo Bazán – Călătorul
  • Felipe Trigo – Căminul iubirii
  • Benito Pérez Galdós – Don Juan
  • Pedro Antonio de Alarcón – Cuiul
  • Armando Palacio Valdés – Iubirile lui Clotilde
  • Leopoldo Alas „Clarín“ – Duetul tusei
LanguageRomână
PublisherALLFA
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789737246912
Dragostea în spaniolă
Read preview

Related to Dragostea în spaniolă

Related ebooks

Books Recommended For You