Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Regina nimănui
Regina nimănui
Regina nimănui
Ebook638 pages10 hours

Regina nimănui

Rating: 3 out of 5 stars

3/5

()

Read preview

About this ebook

Într-o Anglie devastată de ciumă și umilită în bătălii, Alice Perrers, o biată orfană din Essex, ajunge metresa bătrânului rege Eduard al III-lea. Manipulându-i pe cei din jur, Alice își sporește neîncetat averea și încearcă să îl câștige de partea ei pe ducele Ioan, fiul regelui, ca să își asigure locul la curte după moartea suveranului. Dar nimeni nu poate controla capriciile destinului și, când tot ce a clădit Alice amenință să se năruie, singurul care îi mai stă alături e poetul Geoffrey Chaucer. Un pasionant tablou al frământatului secol al XIV-lea englez, ieșit de sub penelul Vanorei Bennett, autoarea romanelor de succes Regina mătăsurilor (Editura ALLFA, 2011) și Sânge regesc (Editura ALLFA, 2011).

LanguageRomână
PublisherALLFA
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789737249173
Regina nimănui
Read preview

Related to Regina nimănui

Related ebooks

Historical Fiction For You