Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

O inimă de Broscuță. Volumul 8. Simplitatea, cea mai frumoasă lecție a vieții
O inimă de Broscuță. Volumul 8. Simplitatea, cea mai frumoasă lecție a vieții
O inimă de Broscuță. Volumul 8. Simplitatea, cea mai frumoasă lecție a vieții
Ebook521 pages8 hours

O inimă de Broscuță. Volumul 8. Simplitatea, cea mai frumoasă lecție a vieții

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Gheorghe Vîrtosu a lansat primul volum al Inimii de Broscuță în urmă cu trei ani, din dorința de a le oferi celor mari și celor mici o imagine mai frumoasă asupra lumii, de a le insufla acestora curajul de a visa, dar și de a munci pentru a-și îndeplini visele.
După o serie de șapte volume ale poveștii și două tomuri de benzi desenate dedicate copiilor, părințiilor și bunicilor în egală măsură, autorul continuă colecția cu un nou volum dedicat tuturor vârstelor: Simplitatea, cea mai frumoasă lecție a vieții. Ilustrațiile semnate de Ciprian Ovidiu Dudaș ne surprind și în acest volum prin autenticitate și vie coloristică. Rămânem fideli calității grafice deosebite, care vine să încununeze mesajul profund al unei povești inedite.

LanguageRomână
PublisherAdenium
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067420265
O inimă de Broscuță. Volumul 8. Simplitatea, cea mai frumoasă lecție a vieții

Related to O inimă de Broscuță. Volumul 8. Simplitatea, cea mai frumoasă lecție a vieții

Titles in the series (31)

View More

Related ebooks