Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Marketingul politic. Repere teoretice și strategii de acțiune
Marketingul politic. Repere teoretice și strategii de acțiune
Marketingul politic. Repere teoretice și strategii de acțiune
Ebook183 pages2 hours

Marketingul politic. Repere teoretice și strategii de acțiune

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Autoarea cărții propune o documentată trecere în revistă a celor mai importante teorii ale marketingului politic și o descriere aprofundată a etapelor pe care le presupun conceperea și plasarea unui produs din acest domeniu. De asemenea, volumul cuprinde un studiu comparativ al abordărilor privind marketingul politic și o clarificare a sectorului publicistic privind domeniul marketingului politic.

LanguageRomână
PublisherAdenium
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786068622392
Marketingul politic. Repere teoretice și strategii de acțiune

Related to Marketingul politic. Repere teoretice și strategii de acțiune

Related ebooks

Marketing For You