Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Hagi-Tudose. Nuvele și basme
Hagi-Tudose. Nuvele și basme
Hagi-Tudose. Nuvele și basme
Ebook713 pages10 hours

Hagi-Tudose. Nuvele și basme

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Desăvârșit portretist, Delavrancea creează personaje memorabile, desprinse din viața pestriță a mahalalelor bucureștene unde a copilărit ori din lumea satelor, a cărei literatură l-a inspirat. De neuitat pentru un cititor sunt figuri ca: avarul patologic Hagi-Tudose, caricatura profesorului draconic, sau cele blânde și duioase ale bunicilor, desprinse parcă din lumea basmelor.

LanguageRomână
PublisherElefant.ro
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786069265581
Hagi-Tudose. Nuvele și basme
Read preview

Related to Hagi-Tudose. Nuvele și basme

Related ebooks

Classics For You