Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Sissi, împărăteasa Austriei
Sissi, împărăteasa Austriei
Sissi, împărăteasa Austriei
Ebook553 pages12 hours

Sissi, împărăteasa Austriei

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

În anul 1898, Elisabeta, împărăteasa Austriei și regina Ungariei, a fost asasinată la Geneva de un anarhist italian. De atunci, Sissi a devenit un mit. Suverana bizară și solitară, de o frumusețe legendară, a inspirat poeți, pictori și cineaști.

În paginile acestei cărți o veți descoperi pe femeia Sissi, cu multe calități și cu defecte, dar și pe împărăteasa Elisabeta, care aparține istoriei.

Criticată la Viena, venerată la Budapesta, mai lucidă decât mulți diplomați ai vremii în privința conflictelor din Balcani, a fost un permanent sprijin pentru soțul ei, împăratul Franz Joseph.

„Nu am avut decât o preocupare: să o fac pe regină să trăiască din nou, reconstituind cu maximum de minuțiozitate viața ei ieșită din comun, deoarece acest „inventar“ al Europei de ieri, care este azi fragmentată, aparține memoriei noastre. Înainte de a judeca, se cuvine să cunoaștem această viață. Am încercat să o reconstitui pas cu pas, fără a o izola de context, adeseori hotărâtor. (...)

Am înțeles mai bine fascinația pe care o exercită împărăteasa Elisabeta de peste 100 de ani. Am vrut să îi deslușesc viața, începută ca o operetă și terminată ca o tragedie, și am încercat să îi înțeleg caracterul (...). Mi s-a părut că a venit momentul să prezint portretul unei femei de neuitat.“ – Jean des Cars

LanguageRomână
PublisherCorint
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789731358208
Sissi, împărăteasa Austriei

Related to Sissi, împărăteasa Austriei

Related ebooks

European History For You