Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Dom Casmurro
Dom Casmurro
Dom Casmurro
Ebook324 pages4 hours

Dom Casmurro

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Prea puțin cunoscut în Europa, Machado de Assis este un pionier al literaturii braziliene care ocupă și astăzi un loc de cinste în listele și topurile alcătuite de critici și de cititori deopotrivă. Fin psiholog și maestru al povestirii atent dozate în pagină, autorul ne poartă cu o ușurință cuceritoare prin viața unui personaj pentru care fericirea pare să fi fost doar un lucru prea greu de suportat.

Betinho și Capitu, doi tineri din Rio de Janeiro, depășesc împreună toate obstacolele așezate în calea iubirii lor: cariera de preot hărăzită lui Betinho de către mama lui încă de la naștere, diferențele de clasă socială, intrigile familiale și capriciile sorții. Când cei doi reușesc să se căsătorească, viitorul pare străjuit de aura fericirii perpetue. Și totuși, această capodoperă a literaturii de dragoste este cronica unei iubiri care depășește granițele vieții, dar se rănește în cel mai comun ghimpe – al geloziei. Treptat, Betinho se transformă în Dom Casmurro („Ursuzul“) construindu-și cu meticulozitate destinul tragic al unui om ce pare urmărit de vocația nefericirii.

LanguageRomână
PublisherALLFA
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789737245502
Dom Casmurro
Read preview

Related to Dom Casmurro

Related ebooks

Books Recommended For You