Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Micuțele doamne
Micuțele doamne
Micuțele doamne
Ebook354 pages6 hours

Micuțele doamne

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Cititorii de toate vârstele vor fi fermecați de Micuțele doamne o poveste care a trecut proba timpului captivând generații întregi cu șarmul inocența și înțelepciunea sa.

În America secolului al XIX-lea baiețoasa Jo frumoasa Meg timida Beth și Amy cea romantică trebuie să se îngrijească de întreaga casă în vreme ce tatăl lor este plecat la război. În același timp lupta să fie mai bune și să devină din fetițe adevărate micuțe doamne. Oricât de dificile ar fi aceste lucruri surorile March sunt sprijinite de înțeleapta lor mamă și legate de o dragoste de nezdruncinat.

LanguageRomână
PublisherCorint Junior
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789731283920
Micuțele doamne
Author

Louisa May Alcott

American novelist, Louisa May Alcott (November 29, 1832 - March 6, 1888) is most famous for the novel Little Women, a semi-autobiographical tale, set in Alcott’s childhood home of Concord, Massachusetts. Throughout her lifetime, Louisa published over 30 books and collections of stories. 

Related to Micuțele doamne

Related ebooks

Children's For You