Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Cartea lui Ian Înțeleptul, apostolul din golful îndepărtat
Unavailable
Cartea lui Ian Înțeleptul, apostolul din golful îndepărtat
Unavailable
Cartea lui Ian Înțeleptul, apostolul din golful îndepărtat
Ebook321 pages5 hours

Cartea lui Ian Înțeleptul, apostolul din golful îndepărtat

Rating: 1 out of 5 stars

1/5

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

„Un roman al exilului, un manual al împăcării cu propria condiție în circumstanțele refugierii din istorie și din viața personală. Personajul principal, cel care a ajuns la Paris, doarme șase zile și șase nopți pentru a descoperi utilitatea libertății, cât și limitele ei într-o lume a relativității. (...) Domnul Scriitor, personaj-cheie al romanului, spune: «Fac parte din generația aequivoca ... Parcă nu am decât un ochi și o mână, mă holbez ca un chior și port după mine infirmitatea ... mi-au denaturat și pervertit viața, simțirea, gândirea. Uneori îmi spun să nu mai scriu nimic, cel puțin o perioadă, muncesc undeva, oriunde și orice... mă spăl în efort și sudoare de toate mizeriile, păcatele, modelările și apoi o iau de la capăt cu un suflet nou...» (...). Demonstrația sadiană are nevoie de spațiu izolat pentru a ajunge la acea intensitate a răului ce poate însemna puritatea absolută. Ian înțeleptul este factorul anti-récit al unui roman eseu. În cartea lui Bujor Nedelcovici, societatea este folosită ca laborator demonstrativ, ca spațiu al paideei celorlalți. O carte excelentă, o (falsă) distopie ce-și transcende limitele.“ – Bogdan-Alexandru Stănescu (Luceafărul, 11 feb. 2004)
LanguageRomână
PublisherALLFA
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789737245670
Unavailable
Cartea lui Ian Înțeleptul, apostolul din golful îndepărtat

Related to Cartea lui Ian Înțeleptul, apostolul din golful îndepărtat

Related ebooks

General Fiction For You