Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Jane Eyre
Jane Eyre
Jane Eyre
Ebook710 pages13 hours

Jane Eyre

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

„Că pentru a acredita mitul romantic al efemeridelor de geniu Charlotte Bronte (1816-1855) a creat în scurtul răstimp al vieții o operă remarcabilă. Titlurile ei se succed cu anxioasa precipitare la intervale scurte (Jane Eyre 1847; Shirley 1849; Vilette 1853 The Professor postum 1857) că tot atâtea încercări de a exorciza un prea timpuriu deznodământ sau măcar de a-i suspendă vremelnic iminentă.

În Jane Eyre aceasta tensiune tragică pare să afle un răgaz prielnic care îngăduie sinteza fericită a tradiției prozei de analiza inaugurata în Anglia de Jane Austen cu fastul crepuscular al romantismului „gotic“ și cu spiritul necruțător de observație realistă al romanului epocii victoriene aflată atunci la începuturile ei.“ – Cornel Mihai Ionescu

LanguageRomână
PublisherLeda
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789731023281
Jane Eyre
Author

Charlotte Bronte

Charlotte Brontë, born in 1816, was an English novelist and poet, the eldest of the three Brontë sisters, and one of the nineteenth century's greatest novelists. She is the author of Villette, The Professor, several collections of poetry, and Jane Eyre, one of English literature's most beloved classics. She died in 1855.

Related to Jane Eyre

Related ebooks

Classics For You