Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Onorabila venețiană
Onorabila venețiană
Onorabila venețiană
Ebook432 pages7 hours

Onorabila venețiană

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Într-o Veneție libertină, dar mereu înspăimântată de spectrul pedepsei divine, Veronica Franco își începe cariera de curtezană. Înzestrată cu o frumusețe și o inteligență ieșite din comun, tânăra pătrunde cu ușurință în cercurile elitei venețiene, subjugând dogi, negustori bogați și chiar și capete încoronate. În scurt timp, devine cea mai cunoscută și mai căutată dintre curtezane, stârnind deopotrivă pasiuni răscolitoare și dușmănii înveninate. Și totuși, vâltoarea întâlnirilor clandestine și a plăcerilor pasagere îi lasă în suflet un gol din ce în ce mai apăsător. Când ciuma lovește Veneția și Inchiziția începe să caute vinovați, faima Veronicăi se întoarce împotriva ei, iar curtezana e nevoită să facă o alegere dificilă, care îi va schimba destinul pentru totdeauna. În această pasionantă reconstituire romanescă a personalității unei mari curtezane și poete a secolului al XVI-lea, Rosa Ventrella ne oferă o frescă deosebit de sugestivă a Renașterii târzii și, în același timp, o poveste nemuritoare despre căutarea sinelui într-o lume dominată de egoism, gelozie, măști și prejudecăți.

LanguageRomână
PublisherALLFA
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789737249258
Onorabila venețiană
Read preview

Related to Onorabila venețiană

Related ebooks

Books Recommended For You