Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Despre viață și moarte
Unavailable
Despre viață și moarte
Unavailable
Despre viață și moarte
Ebook130 pages3 hours

Despre viață și moarte

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Cum a fost Începutul, de unde și de ce a venit Universul la ființă? Cine a creat, de fapt, viața pe Pământ și cum va fi Sfârșitul? Ce se întâmplă atunci când murim și unde ajungem după aceea? Și, la urma urmei, ce contur trebuie să-i dăm vieții noastre dacă Dumnezeu nu există? Miturile și speranțele noastre oferă răspunsuri convenabile, dar periculoase, la aceste întrebări întrucât întrețin iluzii care ne sporesc, în realitate, angoasa și lașitatea. Avem, totuși, o alternativă: apelul la metodele și descoperirile științei pentru a repune lucrurile și problemele în contextul din care au fost decupate din ignoranță sau din răutate. Despre viață și moarte reabilitează acest tip de demers într-un periplu scris cu umor, dar și cu seriozitate, cu eleganță, dar și cu duioșie.

LanguageRomână
PublisherALL
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786065872547
Unavailable
Despre viață și moarte

Related to Despre viață și moarte

Related ebooks

Philosophy For You