Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Un soldat de nădejde
Unavailable
Un soldat de nădejde
Unavailable
Un soldat de nădejde
Ebook259 pages6 hours

Un soldat de nădejde

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Ford Madox Ford, autor aproape necunoscut în spațiul literar românesc, uimește prin forța prozei sale, dar și prin profunzimea psihologică a personajelor, al căror registru emoțional cuprinde atât inocența imaculată, cât și gelozia otrăvită.

Două cupluri aparent ideale se împrietenesc într-o stațiune din Europa. Edward reprezintă ofițerul ideal, chipeș, generos și blând. Leonora e o doamnă în adevăratul sens al cuvântului, iar Florence e o tânără cultă și plină de viață. Însă pojghița de respectabilitate, perfecțiune și devotament ascunde o țesătură primejdioasă și fragilă de minciuni, adulter, pasiuni chinuitoare, disperare și încrâncenare.

Pe măsură ce povestea soților Ashburnham și a cuplului Dowell se desfășoară în mintea cititorului, în urmă rămâne interogația amară a unuia dintre personaje: „Unde sunt toate ființele strălucitoare, fericite și neprihănite din lumea asta? Unde-i fericirea?“

Ford Madox Ford (1837-1939) a fost un autor de romane, poet și redactor britanic. Ford s-a implicat în propaganda britanică de război și a lucrat pentru Biroul Propagandei de Război împreună cu alți savanți și scriitori cunoscuți ai vremii, printre care John Galshworthy. S-a înrolat în armată la 41 de ani și a fost trimis să lupte în Franța. Experiențele sale pe câmpul de luptă i-au inspirat tetralogia Parade’s End (Sfârșitul paradei, 1924-1928). Cea mai cunoscută operă a sa rămâne romanul The Good Soldier (Un soldat de nădejde, 1915), pe care prestigioasa revistă The Observer l-a inclus în lista celor o sută cele mai bune romane ale tuturor timpurilor.

LanguageRomână
PublisherALLFA
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789737245564
Unavailable
Un soldat de nădejde

Related to Un soldat de nădejde

Related ebooks

General Fiction For You