Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

O inimă de Broscuță. Volumul 3. Valsul stelar al vieții
O inimă de Broscuță. Volumul 3. Valsul stelar al vieții
O inimă de Broscuță. Volumul 3. Valsul stelar al vieții
Ebook583 pages7 hours

O inimă de Broscuță. Volumul 3. Valsul stelar al vieții

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Celebrele întrebări „ce?“, „cum?“ și mai ales „de ce?“ își găsesc în volumul al III-lea al foiletonului O inimă de broscuță răspunsuri ingenioase și fermecătoare prin intermediul personajelor inedite cu care ne-a obișnuit această carte.Relația bunic-nepot este pusă într-o lumină caldă, menită să ne deschidă inimile pentru a ne însuși acordurile Valsului stelar al vieții.În ciorchinii strălucitori ai poveștilor ce decurg una într-alta, una dintr-alta, ca într-o versiune modernă a ciclului O mie și una de nopți, se evidențiază două episoade de natură mitologică, sosite cumva pe filiera creștinismului popular, dar excelent prelucrate, de o originalitate sui generis, care luminează ca niște mari boabe de struguri domnești, chiar dacă sunt cumva „decupate“ și pulverizate de-a lungul întregului volum.

LanguageRomână
PublisherAdenium
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786069344811
O inimă de Broscuță. Volumul 3. Valsul stelar al vieții
Read preview

Related to O inimă de Broscuță. Volumul 3. Valsul stelar al vieții

Titles in the series (31)

View More

Related ebooks