Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cu cât merg mai repede, cu atât sunt mai mică
Cu cât merg mai repede, cu atât sunt mai mică
Cu cât merg mai repede, cu atât sunt mai mică
Ebook131 pages2 hours

Cu cât merg mai repede, cu atât sunt mai mică

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Mathea Martinsen a fugit de oameni toată viața, dar acum nu își mai dorește decât să se știe că a trăit. Așa că își pune rochia de mireasă și iese în lume. Însă nu e chiar atât de ușor să îi faci pe ceilalți să bage de seamă că exiști. Uneori, cu cât mergi mai repede, cu atât ești mai neînsemnat. Profund și mișcător, romanul tragicomic al lui Kjersti Skomsvold spune o poveste de iubire originală și captivantă, fermecând cititorul cu grația stranie a sentimentalismului nordic. O poveste de iubire cum nu se poate mai frumoasă.

LanguageRomână
PublisherALLFA
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789737248022
Cu cât merg mai repede, cu atât sunt mai mică
Read preview

Related to Cu cât merg mai repede, cu atât sunt mai mică

Related ebooks

Books Recommended For You