Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Probleme vitale
Unavailable
Probleme vitale
Unavailable
Probleme vitale
Ebook73 pages1 hour

Probleme vitale

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Constantin Dobrogeanu-Gherea (1855-1920), critic literar și politician intelectual, s-a numărat printre primii sociologi ai României. Lucrarea de față, care încheie celebrul studiu Neoiobagia, constituie prima analiză bine întemeiată a vieții sociale care a caracterizat România între 1866 și Al Doilea Război Mondial, fiind o concluzie și totodata o sinteză a acestui studiu.

Dincolo de cifre și de personajele citate, dincolo de obiectele specifice ale analizei, cititorul răbdător poate descoperi că, sub forma diferită, vom găsi de data aceasta un fond: fibra profundă din care se împletesc veșnicele noastre probleme naționale.

„ Și doară din cele spuse se vede clar unde rezidă răul țării. O organizație socială și de stat antagonică și contradictorie, care preface instituțiile ei în aparențe și minciună. O viață politică și economică plină de resturi feudale, care nu vor să moară, și bazată pe capitalismul modern,care nu poate încă să trăiască.“ - Constantin Dobrogeanu-Gherea

LanguageRomână
PublisherALL
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786065870819
Unavailable
Probleme vitale

Related to Probleme vitale

Related ebooks

Philosophy For You