Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Îmblânzitorul de lupi
Unavailable
Îmblânzitorul de lupi
Unavailable
Îmblânzitorul de lupi
Ebook325 pages4 hours

Îmblânzitorul de lupi

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

„Romanul Îmblânzitorul de lupi este o confirmare ca Nedelcovici este unul dintre romancierii importanți ai epocii noastre. Pe marginea fabulei și a forței de scriitura, el iese din clasificările categoriale ale autorilor din Est si a scriitorilor disidenți.“ – Daniel Walther, Derniers Nouvelles D'Alsace

Îmblânzitorul de lupi devine o alegorie a unei eliberări imposibile. Exilul nu este numai o sursă de libertate și de transformare, ci de confruntare cu proprii demoni și a imposibilității unei eliberări.“ – Alain Favarger, Liberte de Fribourg

LanguageRomână
PublisherALLFA
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789737245663
Unavailable
Îmblânzitorul de lupi

Related to Îmblânzitorul de lupi

Related ebooks

General Fiction For You