Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Testamentul lui Sherlock Holmes
Testamentul lui Sherlock Holmes
Testamentul lui Sherlock Holmes
Ebook278 pages4 hours

Testamentul lui Sherlock Holmes

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Ultimele aventuri ale celebrului detectiv

De la macabra și morbida Aventură cu Copita Dracului și până la cazul straniu din Dispariția Lady-ei Frances Carfax, cele opt povestiri ce cuprind Testamentul lui Sherlock Holmes par mai întunecate și mai tulburătoare decât povestirile precedente ale lui Conan Doyle cu Sherlock Holmes. Spre deosebire de povestirile anterioare, ele se referă la unele memorii de după pensionarea lui Holmes. Ultima povestire prezintă un epilog al carierei lui Holmes, când la vârsta de 60 de ani, este chemat să lucreze ca spion pentru Anglia în pregătirile acesteia pentru războiul din Europa.

Aceste cazuri, demonstrează că Conan Doyle a știut cum să-l țină pe Holmes în pas cu schimbările politice ale vremii.

LanguageRomână
PublisherDexon Office
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789737013590
Testamentul lui Sherlock Holmes
Read preview

Read more from Doyle Arthur Conan

Related to Testamentul lui Sherlock Holmes

Related ebooks

Mystery For You