Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Arhiva lui Sherlock Holmes
Unavailable
Arhiva lui Sherlock Holmes
Unavailable
Arhiva lui Sherlock Holmes
Ebook351 pages5 hours

Arhiva lui Sherlock Holmes

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Arhiva lui Sherlock Holmes (în engleză The Case-Book of Sherlock Holmes) este o colecție finală de 12 povestiri polițiste scrise de Sir Arthur Conan Doyle și avându-l în rolul principal pe faimosul detectiv. Acestea povestiri scurte au fost publicate inițial ca simple povestiri în reviste în perioada 1921-1927, apoi în volum, în 1927, editat de John Murray din Anglia.

LanguageRomână
PublisherDexon Office
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789737013491
Unavailable
Arhiva lui Sherlock Holmes

Related to Arhiva lui Sherlock Holmes

Related ebooks

Mystery For You

View More