Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Istoria de sub covor. Dezbateri istoriografice
Istoria de sub covor. Dezbateri istoriografice
Istoria de sub covor. Dezbateri istoriografice
Ebook416 pages6 hours

Istoria de sub covor. Dezbateri istoriografice

Rating: 3.5 out of 5 stars

3.5/5

()

Read preview

About this ebook

Studiile semnate de Ovidiu Pecican, scrise cu rigurozitatea specialistului consacrat, afirmă critica istoriografică drept un reper al actualității românești privind cultura scrisă. Ele constituie un instrument foarte util pentru activitatea de cercetare din domeniile istoriei și istoriografiei.

„Studiile istorice ale lui Ovidiu Pecican sunt captivante oricum le-ai privi: ca informație, sinteză și coroborare și luminarea din unghiuri neașteptate, profitabile, a faptelor istorice. Ele nu sunt apologetice, nici măcar polemice la altele – străine – de oarecare notorietate. Ci exacte, scrise fără tremurul mâinii, cu precizie și acuratețe, dizolvând prejudecăți istorice, dând o șansă adevărului gol-goluț“. – Vasile Dan

LanguageRomână
PublisherAdenium
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789738097810
Istoria de sub covor. Dezbateri istoriografice
Read preview

Related to Istoria de sub covor. Dezbateri istoriografice

Related ebooks

Asian History For You

View More