Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Zile de nisip
Zile de nisip
Zile de nisip
Ebook332 pages5 hours

Zile de nisip

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Inițiind un proiect ambițios, Editura ALLFA publică prima serie de Opere complete ale unui autor român în viață. Bujor Nedelcovici este primul scriitor care va avea adunate sub sigla ALLFA toate lucrările sale.

Finalul e teribil: atras ca un magnet de Puști, intuind obscur ca destinele lor s-au legat definitiv, Theo îl caută, îl găsește (fusese tocmai eliberat din închisoare) și, într-un fel, îl provoacă din nou. Nefericitul tânăr îl ucide pe Theo și se predă. Cercul s-a închis. Enigma este intactă. În cutele acestei tragice parabole stă la pândă, neclintit, destinul. El este Vânătorul. Voințele cele mai puternice sunt îndoite de coerența lui supraumană. Cobra și Porumbelul sălbatic pier. Scrisă cu verva spirituala, inteligent, Zile de nisip este cel mai bun roman de până acum al autorului.

LanguageRomână
PublisherALLFA
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789737245021
Zile de nisip
Read preview

Read more from Nedelcovici Bujor

Related to Zile de nisip

Related ebooks

General Fiction For You