Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Organele statului. Abuzul transplanturilor în China
Organele statului. Abuzul transplanturilor în China
Organele statului. Abuzul transplanturilor în China
Ebook213 pages4 hours

Organele statului. Abuzul transplanturilor în China

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

„Pentru cel care este preocupat de evoluția științelor biomedicale este evident faptul că orice practică în domeniu are un aspect dual. Această dualitate se manifestă evident în domeniul transplantului. În mod cert, odată cu impunerea transplantului de organe și țesuturi în practica medicală, mii de vieți au fost salvate. Transplantul reprezintă o șansă acordată unor persoane de a se «naște» din nou și, în același timp, o șansă pentru alte persoane de a‑și manifesta altruismul și compasiunea, donând părți din corpul lor pentru a da viață altora. În același timp însă, transplantul poate scoate la iveală și ceea ce este mai urât în sufletul oamenilor. [...] Această carte nu este despre transplant. Este o carte despre spirit civic, despre dreptate, despre demnitate și nu cred că va exista un cititor care să nu fie influențat. Este o carte care trezește reacții (pro sau contra), este o carte vie, pe care orice membru al societății trebuie să o citească.“ – Prof. dr. Vasile Astărăstoae

LanguageRomână
PublisherAdenium
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789738097476
Organele statului. Abuzul transplanturilor în China

Related to Organele statului. Abuzul transplanturilor în China

Related ebooks

Medical For You