Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Femeia de ciocolată
Femeia de ciocolată
Femeia de ciocolată
Ebook99 pages2 hours

Femeia de ciocolată

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

O prezență delicată și discretă în viața personală, Gib Mihăescu este un artist al imaginarului, al lumii „semnelor“. Cu o scriitură structurată, dar tensionată până la paroxism, el creează o lume în care teama nemotivată de moarte și de singurătate îi poartă personajul chiar spre acel deznodământ care îi produce neliniștea.

Negrișor este obsedat de domnișoara Eleonora – femeia cu tenul ciocolatiu – și se refugiază în imaginație. Gelos pe rivalul său Modreanu, îl ucide în închipuire, aflând mai apoi că acesta a fost găsit mort și în realitate. Dar spectrul acestuia apare în viața reală, încurcând planurile lui Negrișor de a trăi experiența erotică cu femeia atât de dorită...

LanguageRomână
PublisherALLFA
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789737245571
Femeia de ciocolată
Read preview

Related to Femeia de ciocolată

Related ebooks

General Fiction For You