Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Creatura
Creatura
Creatura
Ebook440 pages6 hours

Creatura

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

„Sunt, în același timp, și mai mult, dar și mai puțin decât o ființă umană. Sunt, prin cine știe ce întâmplare miraculoasă, încă în viață. Aceasta este povestea primei mele iubiri, povestea vieții mele trecute și povestea renașterii mele...“


Ce se întâmplă când bărbatul din vis devine realitate?


Isis Martin, o fată de șaptesprezece ani dintr-un orășel obscur din sudul Texasului, începe să sufere de tulburări de somn, după ce o siluetă neagră înaripată îi tulbură visele, hărțuind-o. Nu trece mult până când Isis se hotărăște să-și înfrunte frica, descoperind cu surprindere identitatea celui care se ascunde în spatele vietății amenințătoare cu chip uman. Șirul descoperirilor nu se oprește însă aici... Când Isis îi cere necunoscutului să demonstreze că nu este o plăsmuire a imaginației ei, acesta acceptă provocarea cu bucurie. Astfel, frumoasa adolescentă ajunge să îi cunoască pe membrii unei familii din spița divină a acelora de mult uitați de omenire.


Romantismul, senzualitatea explozivă, pericolul și întâmplările dincolo de puterea de înțelegere a muritorilor o însoțesc pe Isis pe drumul ei spre o iubire nepermisă, de natură să schimbe legile pământești. În mod sigur, această extraordinară călătorie îi va captiva și încânta pe iubitorii poveștilor de dragoste. Iar povestea se află de-abia la început...


Puteți vizualiza aici trailerul cărții youtube.com/watch?v=4UvzCRr_vlA.

LanguageRomână
PublisherLeda
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789731025872
Creatura
Read preview

Related to Creatura

Related ebooks

Fantasy For You