Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Pisica ruptă
Pisica ruptă
Pisica ruptă
Ebook451 pages8 hours

Pisica ruptă

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Pentru că unii se nasc prea buni și prea multi-talentați, avem șansa unor cărți cum este Pisica ruptă.

Mircea Daneliuc pune la bătaie o poveste spumoasă despre viața (până acum) secretă a cineaștilor din vremurile românești când pelicula de film se dădea la rație, exact la fel ca pâinea și salamul de soia. Personaje de „legendă“ ca Albani, Dinu Seralu și Vasilica Cur-de-Fier, într-o doză incredibilă de umor, creativitate și sarcasm.

LanguageRomână
PublisherAdenium
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786069344880
Pisica ruptă

Read more from Daneliuc Mircea

Related to Pisica ruptă

Related ebooks

General Fiction For You