Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Poveste de dragoste
Unavailable
Poveste de dragoste
Unavailable
Poveste de dragoste
Ebook137 pages2 hours

Poveste de dragoste

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Stempeniu este un lăutar vestit, după care suspină toate fetele din ținutul Ucrainei. Nu există nuntă de oameni înstăriți la care el să nu fie chemat să-și vrăjească semenii cu vioara lui fermecată. Când frumoasa Rohele îi fură inima, începe adevăratul „roman“ – povestea de dragoste în care n-a crezut niciodată, dar în care se vede prins în cele din urmă cu toate sensibilitățile și nostalgiile sale de artist. Prin poveste, melodiile lui Stempeniu ajung în toate inimile care păstrează amintirea primului fior al dragostei.
LanguageRomână
PublisherALLFA
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789737246592
Unavailable
Poveste de dragoste

Related to Poveste de dragoste

Related ebooks

General Fiction For You