Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Don Juan
Unavailable
Don Juan
Unavailable
Don Juan
Ebook81 pages1 hour

Don Juan

Rating: 3 out of 5 stars

3/5

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Moliere preia mitul lui Don Juan și îl trece prin filtrul său, astfel rezultând o operă fabuloasă. Desfășurarea acțiunii din Don Juan-ul lui Moliere este similară cu cea din piesa lui de Molina, evidențiindu-se aici respectul francezului față de originile și părintele piesei. Toate cadrele și întâmplările sunt dezvăluite în ambalajul absolut fascinant al scrierii fabuloase și extem de bogate a autorului. Avem aici ironii mult mai subtile, un comic de limbaj mai evident decât la de Molina, un comic de situație, deasemenea extrem de ofertant (dovadă stau și didăscăliile sugestive) și nu în ultimul rând, un ritm foarte alert care preia toate calitățile de mai sus și ne oferă o piesă savuroasă și mult mai placută decât a lui Tirso de Molina

LanguageRomână
PublisherDexon Office
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789737014108
Unavailable
Don Juan
Author

Molière

Molière was a French playwright, actor, and poet. Widely regarded as one of the greatest writers in the French language and universal literature, his extant works include comedies, farces, tragicomedies, comédie-ballets, and more.

Related to Don Juan

Related ebooks

Performing Arts For You