Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Un tigru de hârtie
Unavailable
Un tigru de hârtie
Unavailable
Un tigru de hârtie
Ebook416 pages6 hours

Un tigru de hârtie

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

„«Acum» iau act de ceea ce trăiam «Atunci». Dublul meu este Nica, nume de indicativ 122 VH sau Obiectivul din Arhiva Fondului Informativ Nr. 201784. Singura dorință a fost aceea de a cunoaște (în profunzime) și a înțelege (în nuanțe) o epocă în care am trăit și în care s-a depașit limita unei demnități umane, intelectuale și spirituale. Eu vreau să știu! Atâta tot! Vreau să știu când, unde și alături de cine am trăit! Îmi revizitez trecutul cu gândul că îmi trăiesc moartea și scriu o autobiografie într-o oglindă deformatoare pe care vreau s-o sparg pentru a privi ce se ascunde în spatele ei. Nu-mi este străină intenția de a relansa o dezbatere asupra analizei critice a tradiției, a trecutului, a memoriei, căinței și iertării și după aceea a uitării.“ – Bujor Nedelcovici

LanguageRomână
PublisherALLFA
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789737245816
Unavailable
Un tigru de hârtie

Related to Un tigru de hârtie

Related ebooks

General Fiction For You