Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Sfinți martiri și mărturisitori români din secolul XX
Sfinți martiri și mărturisitori români din secolul XX
Sfinți martiri și mărturisitori români din secolul XX
Ebook342 pages5 hours

Sfinți martiri și mărturisitori români din secolul XX

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Volumul tratează experiențele prin care au trecut creștinii în închisorile și lagărele de exterminare din România în timpul regimului comunist și modul în care au reușit să-și păstreze nealterată credința în Dumnezeu. Aceste realități istorice sunt analizate dintr-o perspectivă teologică, ce nu a fost foarte des abordată în alte lucrări, o mare parte dintre ele axându-se pe surse memorialistice.

LanguageRomână
PublisherAdenium
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067420319
Sfinți martiri și mărturisitori români din secolul XX
Read preview

Related to Sfinți martiri și mărturisitori români din secolul XX

Related ebooks

Christianity For You