Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Sadhana. Calea desăvârșirii
Unavailable
Sadhana. Calea desăvârșirii
Unavailable
Sadhana. Calea desăvârșirii
Ebook123 pages5 hours

Sadhana. Calea desăvârșirii

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Datori suntem «ca tot ce e în lume sã privim ca învãluit în Dumnezeu». «Iarã și iarã mã plec în fața lui Dumnezeu care este în foc și-n apã, care pãtrunde lumea întreagã, care este în secerișul anual ca și în arborii ce dureazã de-a lungul anilor». Înseamnã aceasta a-l abstrage pe Dumnezeu din lume? Dimpotrivã, înseamnã nu numai sã-l vezi în toate lucrurile, dar și sã-l cinstești în toate lucrurile lumii acesteia.

LanguageRomână
PublisherDexon Office
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789737014450
Unavailable
Sadhana. Calea desăvârșirii

Related to Sadhana. Calea desăvârșirii

Related ebooks

Self-Improvement For You