Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cele mai frumoase poezii ale anului. Antologie
Cele mai frumoase poezii ale anului. Antologie
Cele mai frumoase poezii ale anului. Antologie
Ebook216 pages1 hour

Cele mai frumoase poezii ale anului. Antologie

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Volumul cuprinde poeme semnate de 34 de autori, pe care Alexandru Petria, realizatorul antologiei, le consideră reprezentative pentru anul 2013 și care au fost publicate în reviste, în format tipărit sau online, ori pe diverse site-uri literare. Singurul criteriu de selecție este, așa cum afirmă antologatorul, valoarea materialelor, și nu apartenența autorilor la anumite grupări literare. Dintre autorii textelor, îi amintim pe: Adrian Suciu, Andrei Mocuța, Andrei Zbîrnea, Aura Christi, Doina Uricariu, Dorin Tudoran, George G. Asztalos, Gheorghe Grigurcu, Leo Butnaru, Liviu Antonesei, Liviu Ioan Stoiciu, Menuț Maximinian, Mihail Vakulovski, Nicolae Coande, Petronela Rotar, Ștefan Doru Dăncuș.

LanguageRomână
PublisherAdenium
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067420456
Cele mai frumoase poezii ale anului. Antologie

Read more from Alexandru Petria

Related to Cele mai frumoase poezii ale anului. Antologie

Related ebooks

Poetry For You