Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Gangsterul
Unavailable
Gangsterul
Unavailable
Gangsterul
Ebook171 pages3 hours

Gangsterul

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Este una dintre puținele carți scrise de Wallace a căror acțiune se derulează în afara Londrei. Este o poveste violenta a vieții și a morții în mijlocul bandelor de traficanți din Chicago în perioada prohibiției. Tony Perelli, șeful unei bande, își recrutează bărbații pentru bandă și femeile pentru pat cu deosebită viclenie sși la fel de viclean îi face să dispară atunci cănd devn nefolositori sau periculoși. Dar Minn Lee, vaduva cu sânge de chinezoaică, devine o amenințare pe care nu o bănuiește și deci nu o poate manipula...

LanguageRomână
PublisherDexon Office
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789737014191
Unavailable
Gangsterul
Author

Edgar Wallace

Edgar Wallace (1875–1932) was one of the most popular and prolific authors of his era. His hundred-odd books, including the groundbreaking Four Just Men series and the African adventures of Commissioner Sanders and Lieutenant Bones, have sold over fifty million copies around the world. He is best remembered today for his thrillers and for the original version of King Kong, which was revised and filmed after his death. 

Related to Gangsterul

Related ebooks

Mystery For You