Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Maxime și cugetări patristice. Sfântul Ioan Gură de Aur
Maxime și cugetări patristice. Sfântul Ioan Gură de Aur
Maxime și cugetări patristice. Sfântul Ioan Gură de Aur
Ebook262 pages5 hours

Maxime și cugetări patristice. Sfântul Ioan Gură de Aur

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Cu toate că știința și tehnica au avansat într-un mod pe care oamenii de acum șaisprezece secole nici nu și-l puteau imagina, suntem tot mai înstrăinați unii de alții, mai puțin liberi și tot mai bolnavi, atât trupește, cât și sufletește. Sfântul Ioan Gură de Aur ne vine în ajutor cu scrierile sale și ne îndrumă cum să depășim stresul și cum să trăim o existență plină de sens. Chiar dacă viața este o luptă, ea poate fi dusă în liniște. Un adevărat manual de dezvoltare personală și duhovnicească pentru oricine îl deschide, volumul de față conține 927 de citate, grupate în peste 300 de teme, constituind și un instrument de lucru pentru preoți, în activitatea lor pastoral‑misionară, iar pentru studenții teologi, în studiu și cercetare.

LanguageRomână
PublisherAdenium
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786068622620
Maxime și cugetări patristice. Sfântul Ioan Gură de Aur

Related to Maxime și cugetări patristice. Sfântul Ioan Gură de Aur

Related ebooks

Christianity For You