Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Iluzoria vulpe a fericirii
Iluzoria vulpe a fericirii
Iluzoria vulpe a fericirii
Ebook237 pages3 hours

Iluzoria vulpe a fericirii

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Dacă n-ați mai pus mâna de multișor pe-o carte cu „de toate“, rezervați un loc pe noptieră pentru romanul acesta! Cristian, Zina, Iulia, Radu, Ionuț, Ana. Femei frumoase, bărbați complicați. Relații care seamănă cu marea, când potolite, când zbuciumate. Personajele centrale își joacă destinele la ruletă, așteptând deznodământul propriilor povești de viață: eșec sau reușită. La fel ca oricare dintre noi. Fericirea e mereu la un pas distanță...

LanguageRomână
PublisherAdenium
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786068622330
Iluzoria vulpe a fericirii

Related to Iluzoria vulpe a fericirii

Related ebooks

General Fiction For You