Aici și acum
Aici și acum
Aici și acum
Ebook481 pages7 hours

Aici și acum

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Volumul Aici și acum, cuprinzând eseuri, studii, polemici, însemnări de jurnal, interviuri, scrisori deschise – difuzate de scriitor prin mass-media în perioada 1970-1995 –, este convingător și emoționant. Nu sună a gol, ca atâtea alte volume de publicistică, ocazională și convențională, apărute după 1989. Îl citim, încă de la prima pagină, cu maximă atenție, întrucât unele texte ne-au rămas în minte de pe vremea publicării lor în presă, când s-au remarcat prin gravitate și printr-o bună credință rar întâlnită la noi. Iar lectura întregului nu dezamăgește. Dimpotrivă. Prin însumare, textele disparate creează o atmosferă de responsabilitate susținută, care le pune și mai bine în valoare. Singurele secvențe care displac sunt acelea în care scriitorul vorbește pe un ton solemn – și uneori teatral-eroic – despre creația sa, despre menirea lui de creator etc. Evidențiind însă o vanitate naivă, o lipsă de abilitate, și aceste secvențe contribuie la câștigarea încrederii noastre.

LanguageRomână
PublisherALLFA
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789737245793
Aici și acum
Read preview

Read more from Nedelcovici Bujor

Related to Aici și acum

Related ebooks

Books Recommended For You