Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Middlemarch. Volumul 1
Middlemarch. Volumul 1
Middlemarch. Volumul 1
Ebook350 pages6 hours

Middlemarch. Volumul 1

Rating: 3 out of 5 stars

3/5

()

Read preview

About this ebook

Middlemarch este, în general, recunoscut nu numai ca încununarea geniului lui George Eliot, dar și ca unul dintre cele mai frumoase romane apărute în limba engleză. George Eliot (1819-1880), pseudonimul literar al lui Mary Ann Evans, a fost una dintre cele mai prețuite scriitoare ale epocii victoriene. Femeie de mare erudiție, cunoscătoare a limbilor clasice și a filosofiei, traducătoare de texte filosofice din germană, ea a fost și o precursoare în lupta pentru afirmarea drepturilor femeii în societate. A debutat cu povestiri în 1857 și a devenit celebră în urma publicării romanelor Adam Bede (1859), Moara de pe Floss (1860), Silas Marner (1861), Middlemarch (1871-1872).
LanguageRomână
PublisherALLFA
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789737245113
Middlemarch. Volumul 1
Read preview

Read more from Eliot George

Related to Middlemarch. Volumul 1

Related ebooks

Classics For You