Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Polemici
Unavailable
Polemici
Unavailable
Polemici
Ebook157 pages1 hour

Polemici

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

„Aș fi dorit ca aceste Polemici să fie un bun prilej pentru o dezbatere teoretică și de idei, dar de cele mai multe ori s-a coborât la atacuri la persoană (ad hominem), la confuzia dintre viața publică și viața privată și nu s-au evitat ironiile, insultele, comparațiile cu persoanele compromise care au aparținut nomenclaturii vechiului regim și care m-au determinat – în cele din urmă – să plec în exil. Cu modestie și cu zâmbet detașat, ofer cititorului aceste Polemici din care va putea afla ce s-a întâmplat cu un scriitor care a refuzat «Secera» să-i taie iarba de sub picioare și «Ciocanul» să-i distrugă mintea și sufletul.“ – Bujor Nedelcovici, Paris, martie 2008

LanguageRomână
PublisherALLFA
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789737245823
Unavailable
Polemici

Related to Polemici

Related ebooks

Biography & Memoir For You