Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ca un grătar de mici. Un picior de plai, cu șpițul
Ca un grătar de mici. Un picior de plai, cu șpițul
Ca un grătar de mici. Un picior de plai, cu șpițul
Ebook204 pages6 hours

Ca un grătar de mici. Un picior de plai, cu șpițul

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

„Băi, fii atent! Melcușorule… Să-mi lași cartea-n pace. Cu tine vorbesc, tu, cel cu nume de urbe port-dunăreană. (Nu e Calafat. Dar e-n zonă… Știe el ce vorbesc.) Mi-ai luat Senatorul și l-ai maimuțărit. De ce n-ai talent? Mi-ai umblat și în proze. E frumos să pui mâna? Nu te baza că nu există critici de film, adică cineva care să observe și să-ți bată obrazul. Ți-l bat eu, și dacă te mai prind cu raptul prin ograda ce-mi aparține, am să te iau de ceafa-ți și-am să te dau cu boticul în murdărie ca pe un mâț.“ – Autorul

LanguageRomână
PublisherAdenium
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789738097339
Ca un grătar de mici. Un picior de plai, cu șpițul
Read preview

Related to Ca un grătar de mici. Un picior de plai, cu șpițul

Related ebooks

General Fiction For You