Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Sfârșit de capitol. Volumul 3. Dincolo de râu
Unavailable
Sfârșit de capitol. Volumul 3. Dincolo de râu
Unavailable
Sfârșit de capitol. Volumul 3. Dincolo de râu
Ebook406 pages9 hours

Sfârșit de capitol. Volumul 3. Dincolo de râu

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Trilogia Sfârșit de capitol, o saga de anvergură, ne poartă prin viață și dragostea membrilor familiel Cherrell, veri prin căsătorie ai familiei Forsyte, la începutul anilor 1930. Dincolo de rău, ultimul volum al acestei trilogii, a fost terminat cu șase luni înainte de moartea autorului. Se încheie astfel călătoria epică a celui mai bine realizat personaj feminin din opera lui Galsworthy, Dinny Cherrell, într-un roman plin de forță, de situații dramatice, în care Clare, sora lui Dinny trece prin experiențe limită, în încercarea ei de a scăpa de un soț cu înclinații sadice. Viețile sentimentale atât de diferite ale celor două surori reflectă fidel o societate engleză modernă pe care Galsworthy a surprins-o că nimeni altul.
LanguageRomână
PublisherALLFA
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789737245182
Unavailable
Sfârșit de capitol. Volumul 3. Dincolo de râu

Related to Sfârșit de capitol. Volumul 3. Dincolo de râu

Related ebooks

Classics For You