Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cercul secret. Cartea a patra - Despărțirea
Cercul secret. Cartea a patra - Despărțirea
Cercul secret. Cartea a patra - Despărțirea
Ebook236 pages3 hours

Cercul secret. Cartea a patra - Despărțirea

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Ține-ți dușmanii aproape...

Pentru prima oară de când s-a mutat în New Salem, Cassie Blake se simte ca o persoană obișnuită. Este fericită alături de iubitul ei, Adam, și își face noi prieteni. Dar viața lui Cassie este ieșită din comun, iar a fi deosebit poate fi un adevărat blestem. Cercul secret este vânat de un dușman necunoscut – și oricine poate fi următoarea victimă. Între membrii lui iau naștere alianțe, iar relațiile le sunt puse la încercare. Nimeni nu știe în cine poate avea încredere sau de cine să se teamă. O să reușească oare Cassie să-și salveze prietenii... și pe sine însăși? Sau alegerile ei vor dezbina Cercul pentru totdeauna?

LanguageRomână
PublisherCORINTeens
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789731284972
Cercul secret. Cartea a patra - Despărțirea

Read more from Smith L.J.

Related to Cercul secret. Cartea a patra - Despărțirea

Related ebooks

Children's Fantasy & Magic For You

View More