Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Codul bibliei. Semnătura lui Dumnezeu
Codul bibliei. Semnătura lui Dumnezeu
Codul bibliei. Semnătura lui Dumnezeu
Ebook243 pages3 hours

Codul bibliei. Semnătura lui Dumnezeu

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Lucrarea aduce în atenția cititorului codul pe care îl conține Cartea Sfântă, ca „dovadă incontestabilă, în aceste vremuri de necredință și scepticism, că Biblia este inspirată de Dumnezeu cuvânt cu cuvânt“. Volumul răspunde cu argumente la aspecte fundamentale, cum ar fi cele legate de credibilitatea Bibliei și a creștinismului, adevărul despre Dumnezeu, omenire și mântuire pe care Cartea îl conține, precum și certitudinea că Iisus Hristos a înviat din morți.
Este singurul volum care tratează tema codurilor Bibliei din perspectivă ortodoxă. Cartea este scrisă într-un limbaj ușor de citit, ceea ce o face accesibilă tuturor cititorilor. Scopul declarat de autor este acela de a veni cu un argument științific în apărarea inspirației Sfintei Scripturi.

LanguageRomână
PublisherAdenium
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067420432
Codul bibliei. Semnătura lui Dumnezeu

Related to Codul bibliei. Semnătura lui Dumnezeu

Related ebooks

Christianity For You