Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Masaj tailandez. Curs practic
Unavailable
Masaj tailandez. Curs practic
Unavailable
Masaj tailandez. Curs practic
Ebook213 pages1 hour

Masaj tailandez. Curs practic

Rating: 3 out of 5 stars

3/5

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Această carte vrea să fie un ghid pentru cei ce iubesc tehnica denumită generic MASAJ. Tehnica este diferită în funcție de zonă și influențele gândirii și culturii respective. Se naște o problemă și totodată confuzie care se creează asupra acestui gen de masaj. Majoritatea turiștilor care frecventează barurile de noapte din Bangkok cu așa-zisele saloane de „masaj“ unde sunt oferite fără menajamente servicii de cu totul alta factură decât masajul thailandez veritabil ce se practică în școli specializate, nu știu că în spatele acestui termen „masaj thailandez“ se afla ceva total diferit de prostituția camuflată. Această carte vine în sprijinul unei tehnici cu totul diferite de această prostituție camuflată care a luat un avânt îngrijorător și s-a extins din păcate asupra termenului general de masaj. Masajul este o adevărată tehnică de menținere a sănătății, o binefacere pentru cei bolnavi și un mijloc de destindere pentru cei încordați. Este o adevărată artă să știi să inhibi o seamă de manevre și procedee de masaj pentru a putea obține efectele scontate și diferențiate în funcție de vârstă, sex sau starea de sănătate a fiecăruia. Mulțumirea și starea de bine ce se instalează pe chipul celui masat reprezintă cea mai mare răsplată pe care o poate savura un maseur profesionist.

LanguageRomână
PublisherDexon Office
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789737013682
Unavailable
Masaj tailandez. Curs practic

Related to Masaj tailandez. Curs practic

Related ebooks

Wellness For You