Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Fundamentele comunicării interpersonale
Unavailable
Fundamentele comunicării interpersonale
Unavailable
Fundamentele comunicării interpersonale
Ebook391 pages5 hours

Fundamentele comunicării interpersonale

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Cei ce susțin că trăim într-o eră a comunicării par să confunde dezvoltarea telecomunicațiilor cu progresul comunicării interumane. Nu este câtuși de puțin sigur că suntem astăzi mai capabili decât în trecut de solidaritate afectivă cu semenii, de împărtășire de trăiri intime, de prietenie și dragoste. Poate chiar dimpotrivă. Ceea ce ținea în trecut de normalitatea vieții de fiecare zi și, ca atare, nu mobiliza în mod special atenția celor implicați, a devenit astăzi obiect de analiză tocmai pentru că nu se mai produce spontan, ci necesită un efort conștient, inclusiv de natura teoretic-investigativă.

Cunoașterea principiilor și a mecanismelor comunicării interpersonale a devenit indispensabilă pentru ameliorarea raporturilor dintre oameni și a încetat să mai fie numai o problemă a specialiștilor. Dacă în trecut oamenii comunicau spontan, în felul în care făcea proza „burghezul gentilom“, astăzi suntem tot mai mult în situația unui domn Jourdain care, pentru a se apropia de semenii săi, are nevoie de un ghid. Acestui imperativ încearcă să-i răspundă, în felul său, și lucrarea de față.

LanguageRomână
PublisherALL
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786065871076
Unavailable
Fundamentele comunicării interpersonale

Related to Fundamentele comunicării interpersonale

Related ebooks

Language Arts & Discipline For You

View More