Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

De unde stau eu pot vedea cerul
De unde stau eu pot vedea cerul
De unde stau eu pot vedea cerul
Ebook64 pages30 minutes

De unde stau eu pot vedea cerul

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Volumul De unde stau eu pot vedea cerul este câștigătorul Concursului de Debut, secțiunea Poezie, organizat de Editura Adenium în anul 2014.

Volumul cuprinde trei secținui în care poemele se înșiruie ca o poveste intimă care merită citită pe nerăsuflate. Poezia Ioanei Duță este una feminină, confesivă, caldă, lirică, directă, cu accente ironice. Cititorul este plasat în microuniversul autoarei, tensiunea creată de aceasta fiind convingătoare.

LanguageRomână
PublisherAdenium
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067420364
De unde stau eu pot vedea cerul

Related to De unde stau eu pot vedea cerul

Related ebooks

Poetry For You