Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Aventurile lui Lyderic
Unavailable
Aventurile lui Lyderic
Unavailable
Aventurile lui Lyderic
Ebook88 pages1 hour

Aventurile lui Lyderic

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Romanul a fost publicat de Alexandre Dumas în 1841. Este populat de regi și regine prinți și prințese, dar și de ființe supranaturale. Din punctul acesta de vedere aduce puțin a basm. Ascuns într-un tufiș de către mama care alege să-l lase în voia lui Dumnezeu și să-și urmeze soțul rănit și luat prizonier, Lyderic, supraviețuiește cu ajutorul unei căprioare care găsindu-l în tufiș îl alăptează. După câteva zile este găsit de un pustnic care locuia în pădurea aceea. Este crescut de acesta, învățat să citească după Biblie, și cu frica lui Dumnezeu, Lyderic ajunge un voinic vânjos. Din păcate bătrânul pustnic este răpus de bătrânețe, iar Lyderic este nevoit să plece la voia întâmplării în căutarea adevăraților părinți.

LanguageRomână
PublisherDexon Office
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789737013804
Unavailable
Aventurile lui Lyderic

Read more from Dumas Alexandre

Related to Aventurile lui Lyderic

Related ebooks

Action & Adventure Fiction For You