Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Poker cu rechinul
Poker cu rechinul
Poker cu rechinul
Ebook381 pages6 hours

Poker cu rechinul

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Evlampia, este o mare amatoare de romane polițiste. Ori de câte ori viața îi oferă prilejul, nu ezită să devină detectivă de ocazie. De această dată lucrurile sunt cum nu se poate mai complicate: o necunoscută moare în brațele Evlampiei. Ksiușa Fedina, o studentă săracă, face schimb de identitate cu Tatiana Mitepaș, o fată bogată, care suferă de mitomanie. Toate cele trei personaje devin elementele unui caz aparent imposibil de dezlegat. Singura care poate descâlci tainele acestei povești este Evlampia, ajutată de bunul ei prieten, maiorul Kostin.

LanguageRomână
PublisherALLFA
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789737247117
Poker cu rechinul
Read preview

Related to Poker cu rechinul

Related ebooks

Books Recommended For You