Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Nepovestitele trăiri ale templierilor români. Cartea I
Unavailable
Nepovestitele trăiri ale templierilor români. Cartea I
Unavailable
Nepovestitele trăiri ale templierilor români. Cartea I
Ebook354 pages6 hours

Nepovestitele trăiri ale templierilor români. Cartea I

Rating: 3.5 out of 5 stars

3.5/5

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Cei trei eroi sunt un valah – Berilă – un ungur – Pista Massy – și un sas - remvurst von Schlitz –, care bat Europa de la curțile lui Filip cel Frumos și Clement al V-lea până dincolo de Prut, ajutându-l pe Basarab Întemeietorul să câștige lupta de la Posada. Ei trăiesc intens zorii frământatului secol XIV și scriu o istorie al cărei deznodământ ne este astăzi foarte bine cunoscut, adăugându-i însă detalii noi la fiecare pas.

Cei trei încearcă să-l salveze de la moarte pe Jacques de Molay, se întâlnesc cu Dante, cu Romeo și Julieta (pe care îi salvează), cu meșterul Manole și cu eroii Mioriței, însă faptele lor nu sunt stingherite de tragismul acestor povești.

LanguageRomână
PublisherALLFA
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789737245014
Unavailable
Nepovestitele trăiri ale templierilor români. Cartea I

Related to Nepovestitele trăiri ale templierilor români. Cartea I

Related ebooks

General Fiction For You