Aurul alchimistului. Pictorul Ciobanu, dincolo de formă și culoare
Aurul alchimistului. Pictorul Ciobanu, dincolo de formă și culoare
Aurul alchimistului. Pictorul Ciobanu, dincolo de formă și culoare
Ebook455 pages6 hours

Aurul alchimistului. Pictorul Ciobanu, dincolo de formă și culoare

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Autoarea prezintă odiseea pictorului Mircea Ciobanu, începând cu perioada în care acesta s-a decis să părăsească România și terminând cu ultimii săi ani de viață și cu câteva dintre ecourile operei sale plastice și literare. Afirmându-se de timpuriu prin originalitatea și tehnica sa specială, Mircea Ciobanu a ajuns rapid pictorul favorit al mediilor selecte din Bucureștiul comunist. Artistul plastic a fost dublat, încă de la început, de un gânditor profund și de un teoretician mereu neobosit al propriei arte. Operele i-au adus notorietate, dar și senzația că libertatea de a crea nu se poate afirma în lipsa libertăților civile. După primele succese la expoziții internaționale, Mircea Ciobanu a început să se gândească serios la afirmarea pe scena mondială, așa că a plecat în această aventură însoțit de partenera de viață, autoarea acestei cărți. Primii pași în Occident, relatați viu de Ada-Michaela Ciobanu, s-au dovedit traumatizanți pentru tânărul cuplu, care părăsise patria cu speranța de a găsi „în afară“ normalitatea după tânjeau dincoace de Cortina de Fier. Însă Occidentul le-a impus regulile sale dure, aproape inumane, în care capitalismul și regulile pieței libere au reușit să denatureze și relațiile umane. Anii exilului autoimpus s-au derulat cu succese și eșecuri care s-au succedat rapid și intens, tinerii refugiați români trecând de la agonie la extaz atât în viața de cuplu, cât și în relațiile pe care începeau să le stabilească în țara de adopție. Tablourile lui Mircea Ciobanu au stârnit pasiuni puternice, au vrăjit și învrăjbit deopotrivă, circulând mai mult sau mai puțin legal în lumea colecționarilor de artă europeni, care s-au dovedit adeseori lipsiți de scrupule. Pictorul lucra frenetic atunci când nu se lăsa cuprins de deznădejde și dezamăgire. Proiectele sale artistice erau grandioase: a reușit să decoreze altarul unei biserici, a avut mai multe expoziții și a pus pe picioare un atelier de pictură, sculptură, gravură, placare cu foițe de aur, fabricare de rame etc. A fost invitat să creeze decorurile și costumele pentru un spectacol parizian și plănuia construirea unui întreg complex cultural în Paris. Creativitatea debordantă i-a fost frânată de momentele de recul psiho-afectiv sau de lipsa materialelor, de efectele juridice ale speculațiilor cu operele sale, ori de crizele din viața de familie.

A murit înainte de a-și fi dus la capăt aceste proiecte sau cartea Estetica morții, la care lucra cu aceeași febrilitate cu care își așternea și culorile pe pânză. Cartea Michaelei Ciobanu adună toate aceste fire, reconstituind povestea unui destin de excepție. Lucrarea conține și numeroase documente, fotografii și mărturii, toate contribuind la o relatare vie, autentică și profund umană.

LanguageRomână
PublisherALLFA
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789737248671
Aurul alchimistului. Pictorul Ciobanu, dincolo de formă și culoare
Read preview

Related to Aurul alchimistului. Pictorul Ciobanu, dincolo de formă și culoare

Related ebooks

Books Recommended For You