Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Garsoniera din pădurea de macarale
Unavailable
Garsoniera din pădurea de macarale
Unavailable
Garsoniera din pădurea de macarale
Ebook196 pages3 hours

Garsoniera din pădurea de macarale

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Basile Carlasse este un regizor de teatru celebru în Franța. Fiind de origine română – cu numele neaoș Vasile Cârlice –, se întoarce în România post-revoluționară pentru a pune în scenă o alegorie a sistemului comunist. însă odată cu amintirile și nostalgiile iese la iveală Gelu. Cei doi îi vor expune cititorului o poveste șocantă, pe care naratorul o transformă cu măiestrie într-o partitură cu accente de scenariu rocambolesc: povestea emigrantului și a securistului, dar și a victimei și a călăului care schimbă rolurile. Rezultatul este un roman autentic, cu scriitură originală și un mod neașteptat de a construi imprevizibilul.

LanguageRomână
PublisherALLFA
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789737247179
Unavailable
Garsoniera din pădurea de macarale

Related to Garsoniera din pădurea de macarale

Related ebooks

General Fiction For You