Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Secretele întineririi. Sănătatea ideală prin controlul pH-ului
Secretele întineririi. Sănătatea ideală prin controlul pH-ului
Secretele întineririi. Sănătatea ideală prin controlul pH-ului
Ebook178 pages2 hours

Secretele întineririi. Sănătatea ideală prin controlul pH-ului

Rating: 3 out of 5 stars

3/5

()

Read preview

About this ebook

Acumularea de produse reziduale acide în organism determină îmbătrânirea. Dacă reușim să eliminăm aceste deșeuri, mai ales pe cele vechi, putem inversa procesul de îmbătrânire. Putem chiar elimina simptomele bolilor dacă nu s-au produs deja daune iremediabile. Atunci când ne gândim la „sănătate“, de fapt spunem „dietă și exerciții fizice“, care ajută organismul să elimine substanțele reziduale, dar nu sunt întotdeauna ușor de realizat și eficiente. Scopul acestei cărți este de a le arăta oamenilor cum să învețe și să practice metodele simple de inversare a procesului de îmbătrânire, pentru a trăi sănătoși multă vreme.

LanguageRomână
PublisherALL
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786065872417
Secretele întineririi. Sănătatea ideală prin controlul pH-ului
Read preview

Related to Secretele întineririi. Sănătatea ideală prin controlul pH-ului

Related ebooks

Medical For You